Meny

jag ser
varianter av dig
som ler

Dagen la sig över mig
tryckte mig nedåt, jag fick
blunda mig fram.

Han var avlönad
avlövad

I det här sammanhanget framstår jag
som så klar, så levande.
Jag är text.

Nu ville jag mig någonting

jag vet inte tillräckligt om åldrande
men jag lär mig

Hon sökte det exakta språket, det som
skulle formulera henne.

Vaken. En annan dag. Den första,
om man räknar bakifrån.

till slut har vi alla slut på selfies

Alla ord
valdes bort

utom dessa