Meny

Här är jag alltid här

Om du vill nå dit ingen nått kan du inte gå där alla gått.

Oberoende av varandra hade vi blivit beroende av varandra.

En dag är vi alla levande.

Jag hade flyttat, men jag var kvar.

Nej, men jag är ensam från dig.

Klart man kan hitta på men det måste ändå vara sant

Jag tycker inte vi längre

Det är bara ett problem om det är ett problem.

Du klär dig